Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:49 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

Gió
6.59 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:47 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:42 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:41 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Công Đông

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:49

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.11 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Công Đông