Dự báo thời tiết Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  13.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  9.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  5.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  4.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Chợ Gạo

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chợ Gạo