Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  19.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  12.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  7.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành