Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:05 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:05

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành