Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:15
T2 12/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.8%
 • Lượng mưa
  1.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:15
T3 13/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành