Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tiền Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Tiền Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.77 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành