Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.4%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
T7 25/03
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
CN 26/03
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T2 27/03
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T3 28/03
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:05

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.72 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cai Lậy