Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:45
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.1%
 • Lượng mưa
  8.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.1%
 • Lượng mưa
  2.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:45

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cai Lậy