Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:04 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:04 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:04 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:05 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cai Lậy