Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  11.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14
T4 07/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  3.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14
T5 08/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  7.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cai Lậy