Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cái Bè

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Bè