Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:05
CN 26/03
mây thưa
37°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:05
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T3 28/03
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:05
T4 29/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Bè - Tiền Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cái Bè

mây thưa

36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:05

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

9.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Bè