Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn do thiên tai

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn do thiên tai gây ra
Thừa Thiên Huế hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn do thiên tai gây ra

 

Theo đó, chế độ trợ giúp xã hội đột xuất gồm: Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (Mức chuẩn trợ giúp xã hội đột xuất là 270.000 đồng).

Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú, không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định nêu trên.

Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường hợp không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không quá 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 20 triệu đồng/hộ. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 20 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo từng mức độ dưới đây thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với các mức: Bị phá hủy, hư hỏng trên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái nhà, tường nhà, cột (trụ) nhà) được hỗ trợ với mức 15 triệuđồng/hộ; Bị phá hủy, hư hỏng từ 50%-70% được hỗ trợ với mức 12 triệu đồng/hộ; Bị phá hủy, hư hỏng từ 30% đến dưới 50% được hỗ trợ với mức 9 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng thì sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng với định mức 40.000 đồng/người/ngày…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn