Thời tiết 10 ngày các khu vực trên phạm vi cả nước (Từ đêm 14/02 đến 24/02/2020)

Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước cho 10 ngày tới

1. Phía tây Bắc Bộ:
Từ đêm 14 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Từ đêm 15 đến ngày 18/02, có mưa rải rác trong đêm 15 và sáng sớm ngày 16/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm.
Từ ngày 19 đến ngày 24/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19/02 trời rét.
2. Phía đông Bắc Bộ
Từ đêm 14 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời nắng; từ chiều mai các tỉnh vùng núi phia bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 15 đến ngày 18/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 15 sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm.
Từ ngày 19 đến ngày 24/02, có mưa vài nơi, riêng ngày 23 và ngày 24/02 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19/02 trời rét.

3. Các tỉnh từThanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 
Từ đêm 14 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Từ đêm 15 đến ngày 18/02,  phía Bắc có mưa, mưa rào trong đêm 15 và 16/02 sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét, riêng Thanh Hóa trời rét đậm.
Từ ngày 19 đến ngày 24/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 21 và ngày 22/02 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 14 đến ngày 15/02, đêm không mưa, ngày trời nắng.
Từ ngày 16 đến ngày 18/02, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào vài nơi.
Từ ngày 19 đến ngày 24/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 22 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

5. Tây Nguyên
Từ đêm 14 đến ngày 16/02, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.
Từ ngày 17 đến ngày 24/02, có mưa rào và dông vài nơi.  

6. Nam Bộ
Từ đêm 14 đến ngày 24/02, phổ biến không mưa, ngày nắng.

7. Khu vực Hà Nội
Từ đêm 14 đến ngày 15/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Từ đêm 15 đến ngày 18/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 15 sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm.
Từ ngày 19 đến ngày 24/02, có mưa vài nơi, riêng ngày 23 và ngày 24/02 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19/02 trời rét.

(TTKTTV)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn