Thành lập Hội Khí tượng thuỷ văn Việt Nam

Ảnh: VOV.VN

KTT – Hội Khí tượng Thủy văn có phạm vi hoạt động trên cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác khí tượng thủy văn…

Sáng 6/7, tại Hà Nội, đại hội thành lập Hội Khí tượng thuỷ văn Việt Nam nhiệm kỳ I (2019 -2024) đã được diễn ra long trọng. Tham dự đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê  Công Thành, cùng đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, Hội Khí tượng Thủy văn (KTTV) có phạm vi hoạt động trên cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác khí tượng thủy văn (nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn; quan trắc, điều tra khảo sát, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; kinh doanh, dịch vụ về khí tượng thủy văn,…).

Hội KTTV là tập hợp những cán bộ, công dân có nhiệt huyết, năng lực đối với công tác KTTV, cùng đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học… góp phần cùng các cơ quan nhà nước không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của ngành KTTV.

BCH có 51 đồng chí, gồm có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội KTTV Việt Nam khoá 1 là ông Trần Thục.

(t/h)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn