Dự báo thời tiết Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
7.27 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
13.16 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
13.16 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.97 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thanh Hóa