Dự báo thời tiết Huyện Yên Định - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
6.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
5.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Định - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Định - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Định

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Định