Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  35.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:51
T3 26/09
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  105.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  34.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  9.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Lộc

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:51

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.2 km

Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Lộc