Dự báo thời tiết Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T6 24/03
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.5%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  6.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:09
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/19.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thường Xuân

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.74 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thường Xuân