Dự báo thời tiết Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thường Xuân

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

54%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

4.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thường Xuân