Dự báo thời tiết Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.1%
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.4%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
CN 12/02
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thọ Xuân

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.57

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thọ Xuân