Dự báo thời tiết Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  3.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa rất nặng
33°

mưa rất nặng

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  29.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  15.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  16.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  9.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thọ Xuân

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thọ Xuân