Dự báo thời tiết Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thọ Xuân

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.88 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thọ Xuân