Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 12/06
mưa cường độ nặng
35°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 13/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  5.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  15.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thành

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thành