Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:53 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:52 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thành

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thành