Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thành

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thành