Thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.919 km

UV

9.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.133 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.927 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.04 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.932 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

90%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

81%

T5 08/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quảng Xương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương