Dự báo thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.2%
 • Lượng mưa
  2.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.6%
 • Lượng mưa
  4.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Xương

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương