Dự báo thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  8.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.5%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  5.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Xương

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương