Dự báo thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
6.54 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Xương

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.76 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương