Dự báo thời tiết Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Xương

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Xương