Dự báo thời tiết Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
14°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13°/18.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  14.4°/16.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14°/16.1°
 • pressure
  Áp suất
  1023 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.7°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.6°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây rải rác
35°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quan Hóa

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 13°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/h

Điểm ngưng

UV

0.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quan Hóa