Thời tiết Huyện Như Xuân - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

89%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

89%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Như Xuân

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Xuân