Dự báo thời tiết Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.1%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  1.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Như Xuân

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Xuân