Dự báo thời tiết Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Như Xuân - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Như Xuân

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.1 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Xuân