Dự báo thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Như Thanh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.52 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Thanh