Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T3 03/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T4 04/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:43
T5 05/10
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.3%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Lặc

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Lặc