Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  11.7°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/14.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  11.3°/16.5°
 • pressure
  Áp suất
  1021 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:47
T3 31/01
bầu trời quang đãng
21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  12.9°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/16.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  12.2°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:47
T4 01/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.8°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.6°/19.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T5 02/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.2%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T6 03/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  1.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/19°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Lặc

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:47

Thấp/Cao

11°

/

21°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Lặc