Dự báo thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  2.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.2°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09
T5 30/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:10
T6 31/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nga Sơn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:09

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nga Sơn