Dự báo thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.3%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa rất nặng
34°

mưa rất nặng

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  56.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  4.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  15.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nga Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nga Sơn