Dự báo thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nga Sơn

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:47

Thấp/Cao

11°

/

21°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nga Sơn