Dự báo thời tiết Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoằng Hóa

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoằng Hóa