Dự báo thời tiết Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T2 06/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.7%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.4%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hậu Lộc

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hậu Lộc