Dự báo thời tiết Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  3.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:09
T2 27/03
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  5.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/20.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  5.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.7°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Sơn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.68 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Sơn