Dự báo thời tiết Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Sơn

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Sơn