Dự báo thời tiết Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Sơn

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.96

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Sơn