Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Thủy

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.74 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Thủy