Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28%
 • Lượng mưa
  0.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.1%
 • Lượng mưa
  1.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  3.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.3%
 • Lượng mưa
  0.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bá Thước

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:51

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bá Thước