Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  8.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 22/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.5%
 • Lượng mưa
  1.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bá Thước

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bá Thước