Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bá Thước - Thanh Hóa 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bá Thước

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

63%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

9.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bá Thước