Dự báo thời tiết Thanh Hóa 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa 20 ngày tới


Lượng mưa Thanh Hóa 20 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.6 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thanh Hóa