Thanh Hóa: Chủ động thu hoạch lúa mùa nhằm tránh thiệt hại do mưa bão

 Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, hiện nay nông dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung xuống đồng thu hoạch tránh thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có mưa lớn nhiều ngày, làm cho 1.935,1 ha lúa của huyện bị ngập nước. Cùng với việc tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy các kênh tiêu, để đảm bảo tiêu úng nhanh nhất khi có nguy cơ ngập úng, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nông dân trong huyện chủ động xuống đồng thu hoạch diện tích lúa đã chín từ 80-85%.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 30% diện tích lúa, tập trung ở các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Long và Vĩnh Ninh. Bên cạnh đó, trạm khuyến nông, các HTX dịch vụ nông nghiệp, đã chủ động cung ứng nguồn giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ đông.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn