Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:37
T4 07/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:37
T5 08/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 3 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Nguyên

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.287 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Nguyên