Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Nguyên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Nguyên