Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

22°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

15°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

17°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Thái Nguyên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Thái Nguyên