Thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.63

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

77%

T5 23/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.61

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.97

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

75%

T6 24/03
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Lương

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lương