Dự báo thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.7%
 • Lượng mưa
  4.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  5.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  6.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.9%
 • Lượng mưa
  4.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.1%
 • Lượng mưa
  6.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:49

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lương