Dự báo thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.71 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lương