Dự báo thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  2.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:47
T2 06/02
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T3 07/02
mây đen u ám
21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.8%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiền Hải

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:47

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.17 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiền Hải